Jedan od ciljeva naše kampanje je bio i prezentacija EU sela opštinama i gradovima koje smo targetirale kao potencijalne lokacije za EU selo.

Održani su individualni sastanci sa ukupno 20 opština/gradova koji su prihvatile saradnju sa nama i u kojima se govorilo o EU selu: Ribnik, Prnjavor, Šamac, Gradiška, Laktaši, Ilijaš, Maglaj, Travnik, Mostar, Živinice, Kakanj, Tešanj, Novi grad Sarajevo, Trebinje, Modriča, Breza i Kostajnica.

Predstavnici i prvi ljudi svih administracija su izrazili želju za učešćem u projektu, ako ne lokacijom, onda na drugi način, što su potvrdili i slanjem dokumenta za izražavanje interesa o učešću u projektu. Iako su nam neke od njih naglasile da nemaju zemljište tog kapaciteta ipak su nam obećali podršku u svakom drugom smislu.

Naredni korak u našoj kampanji je raspisivanje javnog poziva i slanje pune aplikacije svima koji su izrazili interes, te ćemo na osnovu punih aplikacija koje budu dostavljene, donijeti odluku o lokaciji na kojoj ćemo realizirati najveću viziju mladih u Bosni i Hercegovini.

Prezentacija EU Sela u općinama i gradovima širom Bosne i Hercegovine