Treneri i srednjoškolci Mreže savjeta/vijeća učenika Bosne i Hercegovine su 21. marta 2017. godine održali prezentaciju EU Sela na sastanku ambasadora svih evropskih zemalja u Delegaciji Evropske unije u Sarajevu.

Ideja, koja je potekla od mladih i koja će značajno uticati na život mladih u Bosni i Hercegovini je našla svoj put do ambasadora, koji nisu krili pozitivne reakcije. Prezentacija koja je u početku zamišljena da traje 15 minuta, potrajala je 45. U tom periodu smo prikazali na najbolji način potrebu za EU selom u BiH, svrhu i potencijale ovog projekta, te kako ambasadori mogu da se uključe. Koliko je bila uspješna prezentacija govori i pitanje ambasadora Republike Austrije:

„Ja već imam kućicu koju želim da prenesem u EU selo. Recite mi, kako to mogu uraditi? Već znam koja je i kako bi to trebalo da izgleda.“ To je bio samo jedan od mnogih pozitivnih komentara i pitanja.

Ova prezentacija nam je otvorila vrata mnogih ambasada i dala do znanja da naša ideja ima puni potencijal u Bosni i Hercegovini.

Naredni korak, koji je proizašao kao jedan od zaključaka prezentacije, jeste da započnemo sa individualnim posjetama ambasadama EU zemalja, gdje ćemo se detaljnije posvetiti prezentaciji i pojašnjavanju koncepta EU sela, te kako se ambasade mogu uključiti.

Prezentacija EU Sela na HoMs Meeting-u Delegaciji EU