Sa potragom za “Ambasadorima u akciji” nastavljamo i dalje, i to u ambasadama Hrvatske, Slovenije i Švedske koji su nam otvorili vrata svojih ambasada. Na individualnim sastancima sa ovim ambasadorima razgovarali smo o ideji “EU sela”, načinima njegove izgradnje i finansiranje, te naravno poseban akcenat stavili na ideju da od ambasadora tražimo samo izgradnju kućice u “EU selu” koja će predstaviti njihovu kulturu, tradiciju i običaje.

Kroz razgovor sa ambasadorima dobili smo i konstruktivne savjete koje nadležne institucije je potrebno uključiti u realizaciju ovog programa. Posebno smo razgovarali i o privrednicima i firmama koje će dati svoj doprinos u izgradnjji “EU sela”.

Poseban akcent stavljen je i na izgled kućica ovih država, obzirom da je i samim ambasadorima bitna da na što bolji način predstave svoju državu i da srednjoškolci nakon posjete njihovoj kućici imaju potpunu sliku o kulturi te države.

Pojedinačni sastanci sa ambasadorima Hrvatske, Slovenije i Švedske