Nakon što je ideja “Evropskog sela” u Bosni i Hercegovini prestala biti samo san i polako postajala dio naše stvarnosti odlučili smo ideju “EU sela” podijeliti sa našim glavnim akterima, srednjoškolcima.

Ideja “EU sela” prvo je predstavljena predsjednicima mreža u kantonima i regijama, nekon čega je isplanirano da se ista ta prezentacija odradi u svim srednjim školama Bosne i Hercegovine, sa ciljem da svaki srednjoškolac bude upoznat sa idejom “EU sela”. Za samo dva mjeseca prezentacija “EU sela” obišla je preko 200 srednjih škola širom Bosne i Hercegovine. Najbolji dio prezentacije projekta bio je što su srednjoškolci imali priliku da daju svoje ideje kako oni vide Eu selo, i šta je to što bi oni voljeli da se nalazi u selu

Kroz niz radionica i prezentacija postigli smo svoj željeni cilj, a to je da srednjoškolci Bosne i Hercegovine budu upoznati sa idejom EU sela i da ga osjećaju svojim, jer EU selo je prostor za odrastanje i napredovanje svih srednjoškolaca Bosne i Hercegovine.

„I ja sam za EU Selo“ u svim srednjim školama Bosne i Hercegovine