Projekat EU Sela je koncept u čijoj gradnji će imati priliku da učestvuju sva pravna i fizička lica širom Bosne i Hercegovine. Privrednici su jedan segment tih pojedinaca koje želimo aktivno uključiti u izgradnju EU Sela te im omogućiti da postanu društveno odgovorne kompanije. Shodno tome EU Selo smo predstavili i u nekoliko privrednih komora u Bosni i Hercegovini.

Treneri i srednjoškolci mreSVUBiHa EU Selo su predstavili Privrednoj komori Kantona Sarajevo, Gospodarskoj komori Grada Mostara, Privrednoj komori Republike Srpske. Na ovim sastancima smo razgovarali o učešću privrednika u izgradnji EU Sela kao i načinu na koji svaki privredni subjekat može dati podršku EU Selu.

Raduje nas činjenica da smo naišli na veliku podršku i razumijevanje predstavnika privrednih komora kao i činjenica da će nam oni biti partneri u direktnoj vezi za privrednicima širom Bosne i Hercegovine. Ovim prezentacijama smo pokrili i zaokružili podršku od svih potrebih subjekata šriom Bosne i Hercegovine.

Prezentacija EU Sela u privrednim komorama