Na sastanku koji je održan u Vladi Unsko-sanskog kantona između Premijera Vlade Unsko-sanskog kantona-gosp. Huseina Rošića i Ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona-gosp. Muhamed Ramića sa rukovodstvom Mreže vijeća  učenika Unsko-sanakog kantona prezentovan je  projekat EU sela koji je izazvao izuzetno pohvalne i impresije od strane predstavnika Vlasti koji će se uključiti u proces završetka istoimenog projekta.

Premijer i Ministar oduševljeni idejom “EU sela” izrazili su i veliku žalju da se EU selo nalazi upravo na području njihovog kantona. Obzirom da imaju mnogo znanja i iskustva dali su nam savjete na šta je posebno potrebno obratiti pažnju prilikom realizacije jednog ovako velikog projekta, i dali nove ideje koko bi “EU selo” učinili još privlačnijim našim srednjoškolcima.

Da je sastanak bio produktivan i da je ideja “EU sela” oduševila premijera i ministra, govori i to da smo dogovorili potpisivanje memoranduma sa Vladom USK kako bi potvrdili i unaprijedili našu saradnju ali i dali punupodršku našim projektima, posebno projektu “EU Sela”.

Prezentacija EU Sela u Vladi USK