Vijeće mladih Federacije Bosne i Hercegovine jedna je od organizacija koja pažnju posvećuje mladim ljudima, njihovom razvoju i aktivnom radu i zalaganju za bolju budućnost. Kao organizacija kojoj su mladi primarno zanimanje, treneri Mreže savjeta/vijeća učenika u Bosni i Hercegovini odlučili su ideju projekta “EU selo” predstaviti organizaciji koja će u ovom projketu vidjeti ono najbolje, a to je bolju budućnost mladih u Bosni i Hercegovini.

Susret dvije mlade ekipe sa istim ciljevima i istim prioritetima je rezultirao korisnom i kvalitetnom diskusijom o unapređenju koncepta “EU Sela” kao i korisnim informacijama kojim institucijama i tijelima treba prezentovati “EU Selo”. Na sastanku smo razgovarali i o budućoj saradnji i zajedničkim projektima i aktivnostima mreSVUBiH-a i Vijeća mladih Federacije Bosne i Hercegovine.

Sastanak je bio uspješan te su dogovoreni budući koraci zajedničkog djelovanja, prije svega potpisivanje Memoranduma o zajedničkoj saradnji i podršci, a kasnije vjerujemo i konkretni koraci u realizaciji ovog velikog projekta.

Prezentacija EU Sela Vijeću mladih Federacije Bosne i Hercegovine