mreSVUBiH je mreža savjeta/vijeća učenika svih 292 srednjih škola u BiH i rezultat je 14-godišnjeg intenzivnog programa razvoja na terenu koji implementiraju ACED i OKC. Iza uspjeha i utjecaja mreSVUBiH stoje dvije iskusne organizacije koje osiguravaju kvalitet projekata i programa učenika srednjih škola na svim nivoima u BiH. Inicijativa EuroVillage je nastavak ove plodonosne saradnje, zasnovane na inovativnim i iznajdljivim idejama i ciljevima mladih u svim 292 srednjim školama u BiH.
Vizija: Društvo u kojem su srednjoškolci prepoznati kao resurs koji država koristi, a ne kao problem koji treba riješiti.
Misija: mreSVUBIH okuplja sve savjete/vjeća učenika srednjih škola u BiH, brani i zastupa prava i interese svih srednjoškolaca u BiH i kroz razvoj kapaciteta srednjoškolske populacije stvara uslove za aktivno učestvovanje učenika u odlučivanju procesima na svim nivoima.

mreSVUBIH