Pokret EvroSelo od ambasada ne traži finansijsku pomoć. Učenici srednjih škola od ambasadora evropskih zemalja u BIH traže da postanu ambasadori u akciji za EvroSelo – da postanu zagovarači za dobre ciljeve i da pomognu u uspostavljanju kulturnog centra svoje zemlje u EvroSelu! Ovo uključuje:
– Pomaganje učenicima u promociji koncepta EvroSela;
– Traženje resursa od Ministarstva kulture svoje zemlje da bi se omogućilo učešće njihove zemlje u dijelu EvroSela (u smislu konstrukcije, kulturnog naslijeđa i izložbi);
– Da uspostave kontakt sa Ministarstvom obrazovanja u svojoj zemlji da bi se promovisalo EvroSelo kao destinacija za učenike evropskih zemalja tokom ekskurzije u inostranstvu;
– Da uspostave kontakte sa nacionalnim kompanijama radi mogućeg investiranja i/ili finansijske podrške;
– Da uspostave kontakte sa svojim spoljno-trgovinskim komorama i savjetima za inostrane investicije za kompanije u BiH (ili u regionu) radi potencijalnog uključenja i sinergije;
– Da promovišu EvroSelo kod turističkih agencija u svojim zemljama kao turističku destinaciju u BiH.

Ambassadors in action